Styszyński

dr hab. Jacek Styszyński, prof. US
Zakład Fizyki Molekularnej
Pokój: 509
tel. (91) 444 12 46
e-mail: jstysz(at)wmf.univ.szczecin.pl
Konsultacje: środa 1500 - 1630

STOPNIE NAUKOWE
1978 magister fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1989 doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2008 doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalność fizyka atomowa i molekularna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1978 - 1975 asystent w Zakładzie Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie
1985 - 1986 asystent w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
1986 - 1989 wykładowca w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
1989 - 2003 adiunkt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
2003 - 2008 starszy wykładowca w Instytucie Fizyki US
01 III - 30 XI 2008 adiunkt w Instytucie Fizyki US
od 1 XII 2008 profesor nadzwyczajny US
STAŻE NAUKOWE
1981 - 1982 staż naukowy w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu
1985 - 1986 staż naukowy w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu
1992 - 1993 Post Doctoral Fellow w Instytucie Chemii Uniwersytetu Simon’a Fraser’a, Vancouver, BC, Kanada
1993 - 1994 Research Associate w Instytucie Chemii Uniwersytetu Simon’a Fraser’a, Vancouver, BC, Kanada
VII - IX 1995 pobyt naukowy w Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen, Groningen, Holandia
I - II 1996 pobyt naukowy w Instytucie Chemii Uniwersytetu Simon’a Fraser’a Vancouver, B.C., Canada
VII - IX 1996 pobyt naukowy w Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen, Groningen, Holandia
I - II 1998 pobyt naukowy w Instytucie Chemii Uniwersytetu Simon Fraser’a, Vancouver, B.C., Canada
V - IX 1999 pobyt naukowy w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu
XI - XII 1999 pobyt naukowy w Departamencie Chemii i Fizyki Molekularnej Instytutu Chemii w São Carlos (Uniwersytet São Paulo)
GRANTY KBN I GRANTY ZAGRANICZNE
01 X 1991 - 30 IX 1994 projekt badawczy KBN nr 213059101 p.t. „Badanie efektów krzyżowych korelacyjno- relatywistycznych w atomach”, kierownik grantu
VII - IX 1995 stypendium Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF, w ramach programu REHE) wspierające współpracę naukową z Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen w Holandii (Collaborative research on the effects of relativity and electron correlation in diatomic hydrogen halides using MOLFDIR program)
VIII - X 1995 grant obliczeniowy Holenderskiej Państwowej Fundacji Komputerowej (NCF), p.t., Relativistic Configuration Interaction and Coupled Cluster Calculations for Diatomic Hydrogen Halide Molecules
VII - IX 1996 stypendium Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF, w ramach programu REHE) wspierające współpracę naukową z Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen w Holandii (Collaborative research on the effects of relativity and electron correlation in mixed halogens using MOLFDIR program)
VII - X 1996 grant obliczeniowy Holenderskiej Państwowej Fundacji Komputerowej (NCF), Relativistic and correlation effects on molecular properties of mixed halogens
01 I 2000 - 31 XII 2002 projekt badawczy KBN nr 8T11F02818, „Rozwijanie algorytmów umożliwiających dokładne wyznaczanie struktury elektronowej cząsteczek”, główny wykonawca
29 V 2008 - 28 V 2011 projekt badawczy MNiSW N N204 215634, "Wpływ efektów relatywistycznych na stałe spektroskopowe i charakter wiązania w kationach karbonylków metali [M(CO)n]x+"
TEMATYKA NAUKOWA
 • mechanika kwantowa i chemia kwantowa
 • metoda Diracka-Focka-Breita dla atomów i molekuł
 • wpływ efektów relatywistycznych i korelacyjnych na strukturę elektronową układów atomowych i molekularnych
 • wpływ efektów relatywistycznych na stałe spektroskopowe molekuł
NAGRODY I ODZNACZENIA
1989 nagroda indywidualna stopnia II Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
1990 nagroda indywidualna stopnia I Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
1997 nagroda indywidualna stopnia II Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
UDZIAŁ W SZKOŁACH I KONFERENCJACH
1983 European Optical Conference, Rydzyna, komunikat
1984 School of Modern Trends in Theoretical Chemistry, Zakopane, poster
1985 Fourth School of Advanced Method of Quantum Chemistry, Bachotek, poster
1987 Fifth School of Advanced Method of Quantum Chemistry, Bachotek, poster
1988 Workshop on Quantum Chemistry, Girona, Hiszpania, poster
1989 Sixth School of Advanced Method of Quantum Chemistry, Bachotek, poster
1989 European Summerschool of Quantum Chemistry, Lund, Szwecja, poster
1990 Current Trends in Theoretical Chemistry, Zakopane, udział bierny
1990 Theoretical Chemistry Conference - "HITY-90", Warszawa, udział bierny
1991 NATO Advanced Study Institute: "Method in Computational Molecular Physics", Bad Windsheim, RFN, poster
1992 NATO Advanced Study Institute: "Relativistic and Electron Correlation Effects in Molecules and Solids", Vancouver, B.C., Kanada, poster
1995 Relativistic Quantum Theory of Many-Electron Systems, Il Ciocco, Włochy, poster
1996 3rd South European Conference on Atomic and Molecular Physics, Kos, Grecja, udział bierny
1999 X Simpósio Brasileiro de Química Teórica, Caxambu, Minas Gerais, Brazylia, poster
2000 Very Heavy Metals 2000, Presqu’ile de Giens, Francja, Satellite Symposium of the Xth International Congress of Quantum Chemistry, poster
2001 Relativistic effects in Heavy-Element Chemistry and Physics: Advanced Methods for Calculations on Heavy and Superheavy Elements, Kerkrade, Holandia, poster
2002 Od naiwności do granic poznania - Relatywistyczna mechanika kwantowa w chemii, Warszawa, udział bierny
2003 Current trends in Theoretical Chemistry IV, Kraków, Polska, poster
2004 Pomeranian Quantum Chemistry and Physics Workshop, Pobierowo, Polska, komunikat
2005 Professor Brian G Wybourne Commemorative Meeting: Symmetry, Spectroscopy and Schur, Toruń, Polska, udział bierny
2005 Pomeranian Quantum Chemistry and Physics Workshop, Pobierowo, Polska, poster
2006 VII Girona Seminar on the nature of chemical bond, Girona, Hiszpania, poster
2007 Symposium on Advanced Methods of Quantum Chemistry and Physics, Toruń, Polska, udział bierny
2007 Symmetry and Structural Properties of Condensed Matter, Myczkowce, Polska, referat
WYGŁOSZONE REFERATY
07 IX 1988 Instytut Chemii Teoretycznej i Fizycznej Freie Universität w Berlinie, „Relativistic and correlation effects in atoms”
17 VIII 1989 Instytut Fizyki i Chemii, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania, “On the accuracy limit in the calculations of atomic energy levels”
10 II 1992 Departament Fizyki i Chemii, Uniwersytet Valladolid, Hiszpania, ”Accurate calculations for atoms, including relativistic, QED and correlation effects”
X 1994 Zakład Metod Obliczeniowych Fizyki Molekularnej IF UMK w Toruniu „Relativistic DF calculations for polyatomic molecules”
27 IX 1995 Laboratorium Fizyki Chemicznej, Uniwersytet Groningen, Holandia, “Relativistic and correlation effects in atoms and moleculs”
4 X 1996 Laboratorium Fizyki Chemicznej, Uniwersytet Groningen, Holandia, “Relativistic and correlation effects on molecular properties of interhalogens”
X 1998 Zakład Metod Obliczeniowych Fizyki Molekularnej IF UMK w Toruniu, “Relativistic effects on spectroscopic constants of hydrogen halides”
VI 1999 Zakład Chemii Kwantowej, Wydział Chemii UMK w Toruniu, “Relativistic and correlation effects on molecular properties of hydrogen halides and interhalogens”
11 XII 1999 Departament Chemii i Fizyki Molekularnej, Instytut Chemii w São Carlos, (Uniwersytet Sao Paulo), Brazylia, "Relativistic and correlation effects in halogen molecules"
17 V 2007 Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń "Efekty relatywistyczne w molekułach"
12 X 2007 Katedra Fizyki teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Politechnika Gdańska, Gdańsk "Badanie efektów relatywistycznych w molekułach"
08 XI 2007 Pracownia Chemii Kwantowej, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa "Badanie efektów relatywistycznych w molekułach"
23 VI 2008 Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej Uniwersytetu Friedricha-Alexandra w Erlangen w Niemczech

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

 1. J. Styszyński, J. Karwowski and W. Jaskólski, Cross terms between correlation and relativistic effects in closed- shell atoms, Proceedings of 6-th seminar on Computational Methods in Quantum Chemistry, ed. W. Kraemer, Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Garching (1984), 79-94,
 2. J. Karwowski, J. Styszyński Ground state energies of closed-shell atoms, Intern. J. Quantum Chem. 28 (1985), 27-37
 3. J. Styszyński, J. Karwowski Multiconfiguration Dirac-Fock study on the ground-state energies of two-electron atoms, J. Phys.B 21 (1988), 2389-2397
 4. J. Styszyński, J. Karwowski Screening constants in multi-configuration Hartree-Fock and Dirac-Fock methods, Acta Physica Polonica 6 (1990), 855-859
 5. J. Karwowski, J. Styszyński, W.H.E. Schwarz A numerical study on validity of Breit-Pauli approximation, J. Phys.B 24 (1991) 4877-4885, (erratum: J. Phys. B 25 (1992) 2763-2764)
 6. G.L. Malli, J. Styszyński Ab initio all electron Dirac-Fock-Breit calculations for ThF4 using relativistic universal Gaussian basis set, J. Chem. Phys. 101 (1994), 10736-10745
 7. G.L. Malli, J. Styszyński, A.B.F. Da Silva Ab initio calculations of relativistic and electron correlation effects in polyatomics molecules using universal gaussian basis set: XeF2, Intern. J. Quantum Chem. 55 (1995), 213-225
 8. J. Styszyński, G.L. Malli Electron correlation and relativistic effects in xenon tetrafluorides, Intern. J. Quantum Chem. 55 (1995), 227-235
 9. G.L. Malli, J. Styszyński Ab initio all-electron Dirac-Fock-Breit calculations for UF6, J. Chem. Phys. 104 (1996), 1012-1017
 10. L. Visscher, J.Styszyński, W.C. Nieuwpoort Relativistic and correlation effects on molecular properties II: The hydrogen halides HF, HCl, HBr, HI, HAt, J. Chem. Phys. 105 (1996), 1987-1994
 11. J. Styszyński, X. Cao, G.L. Malli, L. Visscher Relativistic all-electron Dirac-Fock-Breit calculations on xenon fluorides (XeFn, n=1,2,4,6), J. Computational Chemistry 18 (1997), 601-608
 12. B. de Jong, J. Styszyński, L. Visscher, W.C. Nieuwpoort Relativistic and correlation effects on molecular properties III. Interhalogens: ClF, BrF, BrCl, IF, ICl, IBr, J. Chem. Phys. 108 (1998), 5177-5184
 13. G.L. Malli, J. Styszyński, Ab initio all-electron fully relativistic Dirac-Fock-Breit calculations for molecules of the superheavy transactinide elements: Rutherfordium tetrachloride, J. Chem. Phys. 109 (1998)
 14. J. Styszyński Relativistic core-valence correlation effects on molecular properties of the hydrogen halide molecules, Chemical Physics Letters 317 (2000), 351-359
 15. J. Styszyński, J.Kobus Relativistic and correlation effects on spectroscopic constants of the hydrogen astatide molecule Chemical Physics Letters 369 (2003), 441-448
 16. E. Matito, J.Kobus, J. Styszyński, Bond centred functions in relativistic and non-relativistic calculations for diatomics. Chemical Physics 321 (2006), 277-284,
 17. Jacek Styszyński, Badanie efektów relatywistycznych w molekułach. Metody czteroskładnikowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007
 18. Jacek Styszyński, Atoms and molecules in relativistic quantum mechanics, Journal of Physics: Conference Series 104 (2008), 012025 - 012033
 19. Jacek Styszyński, Why do we need relativistic computational methods? Chemical intuition versus experimental and theoretical results, Springer UK, w przygotowaniu