Marcin Ślęczka

mgr Marcin Ślęczka
Asystent Zakładu Elektrodynamiki i Optyki
Pokój: 409
tel. (91) 444 10 16
e-mail: marcin.sleczka(at)usz.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE
2006 magister fizyki, Uniwersytet Szczeciński,
praca magisterska: Przybliżone rozwiązanie równań optyki półklasycznej z użyciem operatora fazy.
pod kierunkiem dr hab. prof US Adama Bechlera
2014 doktor fizyki, Uniwersytet Szczeciński,
praca doktorska: Niezależny od cechowania opis oddziaływania materii z silnymi i krótkimi impulsami laserowymi
Promotor dr hab. prof US Adama Bechlera
Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosław Brewczyk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. prof. UŁ Jarosław Bauer, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Łódzki
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
od X 2006 asystent w Zakładzie Elektrodynamiki i Optyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
  • Optyka półklasyczna
  • Oddziaływanie układów atomowych z polem elektromagnetycznym
  • Jonizacja atomów przez silne i krótkie impulsy światła laserowego
UDZIAŁ W SZKOŁACH I KONFERENCJACH
23 IX - 04 X 2002 Udział w kursie fizyki eksperymentalnej - Uniwersität Rostock
22 - 25 IX 2008 Optyka i Informatyka Kwantowa II, Toruń, Polska
poster: Jonizacja atomu przez silne i krótkie impulsy laserowe
08 - 1 VII 2009 41st EGAS Conference, Gdańsk, Polska
poster: Angular distributions of atomic photoelectrons ejected by strong laser field
27 VI - 01 VII 2011 Polska Konferencja Optyczna, Międzyzdroje, Polska
03 - 07 IX 2012 Czech-Polish-Slovak Optical Conference, Ostravice, Czechy
wykład i poster: Interaction of atomic systems with strong and short pulses – a new type of gauge invariant approach
VII 2013 Polska konferencja Optyczna, Sandomierz, Polska
wykład: Jonizacja atomów w silnych polach laserowych i problem zależności od cechowania
VII IX 2015 Polska konferencja Optyczna, Legnica, Polska
poster: Zakres stosowalności niezależnego od cechowania modelu opisującego jonizacje atomu przez silne pola laserowe
WYGLOSZONE REFERATY
2007 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie układu atomowego z silnym impulsem świetlnym
2008 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Jonizacja atomu przez krótkie i silne impulsy świetlne
2009 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie atomu z silnym impulsem świetlnym - przybliżenie silnego pola i rozkłady kątowe fotoelektronów
2010 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie układów atomowych z silnymi polami laserowymi - opis niezależny od wyboru cechowania
2011 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie atomów z krótkimi i silnymi impulsami świetlnymi. Rozkłady energetyczne.
2012 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Niezależny od cechowania opis oddziaływania materii z silnymi i krótkimi impulsami świetlnymi.
2012 Czech-Polish-Slovak Optical Conference, Ostravice, Czech Republic, Interaction of atomic systems with strong and short pulses – a new type of gauge invariant approach.
NAGRODY I ODZNACZENIA
2005 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce
2006 Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce przyznane przez Dziekana Wydziału Matematyczno - Fizycznego Prof. US dr hab. Jerzy Stelmach
2014 Wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego
Publikacje
  1. A. Bechler and M. Ślęczka, Physics Letters A, 375, 1579 - 1582 (2011)
  2. M. Ślęczka and A. Bechler, Proc. of SPIE Vol. 8697 869722-1 (2012)
  3. A. Bechler and M. Ślęczka, Phys. Rev A, 87, 025402 (2013)
  4. M. Ślęczka and A. Bechler, Photonics Letters of Poland, 5, 4 (2013)

Electronic preprints

  1. A. Bechler, M. Ślȩczka, Gauge invariance of the strong field approximation, arXiv:0912.4966
  2. A. Bechler, M. Ślȩczka, A manifestly gauge-invariant description of interaction of atomic systems with strong fields in the dipole approximation, arXiv:1008.1937