W wydziałowej auli 14 VI 2007 r. miało miejsce absolutorium kolejnego rocznika studentów finalizujących naukę na WMF. Oprócz najbardziej zainteresowanych studentów ostatniego roku, w uroczystości uczestniczyły władze wydziału, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji wydziału. Gościem honorowym był Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Józef Perenc, który wręczył nagrody najlepszym studentom wydziału.

Autor: J. Giedrys