Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 odbyła się 11 X 2007 r. w wydziałowej auli. Oprócz najbardziej zainteresowanych studentów pierwszego roku, w uroczystości uczestniczyły władze wydziału, nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji wydziału. Gościem honorowym był Prorektor ds. Finansów i Rozwoju prof. dr hab. Józef Perenc, który wręczył indeksy nowym studentom.

Autor: J. Giedrys