Podczas spotkania z pracownikami wydziału dn. 31 X 2007 roku Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Andrzej Witkowski ogłosił zdobycie przez WMF praw do doktoryzowania w zakresie Fizyki.

Autor: J. Giedrys