Buchowiecki

dr hab. inż. Marcin Buchowiecki, prof. US
profesor nadzwyczajny w Zakładzie Fizyki Molekularnej
Pokój: 513
tel. (91) 444 14 36
e-mail: mabuch(at)wmf.univ.szczecin.pl
konsultacje: piątek 1100 - 1230

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

X 2014 stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka, specjalność: fizyka chemiczna (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Tytuł osiągnięcia naukowego: "Stała szybkości reakcji, stała równowagi i efekty izotopowe z kwantowych symulacji Monte Carlo".
XI 2006 stopień doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy pt. "Atom harmonium jako narzędzie do testowania funkcjonałów macierzy gęstości" (promotor prof. J. Ciosłowski).
IV 2004 tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Szczecińskim (Wydzial Matematyczno-Fizyczny) na podstawie pracy pt. "Wybrane zagadnienia teorii spektralnej operatorów nieograniczonych" wykonanej pod kierunkiem dr A. Neugebauera i dr J. Nowaka.
III 2002 tytuł magistra inżyniera chemii na Politechnice Szczecińskiej (Wydzial Technologii i Inżynierii Chemicznej) na podstawie pracy pt. "Synteza i charakterystyka potencjalnych sond solwatochromowych do badania wewnętrznej struktury polimerów" wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. J. A. Soroki.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
od IV 2007 adiunkt na Wydziale Matemetyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
X 2002 - IV 2007 asystent na Wydziale Matemetyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
UDZIAŁ W SZKOŁACH I KONFERENCJACH

VII 2011

 

IX 2006

WATOC 2011 - Ninth Triennial Congress of the World Associacion of Theoretical and Computational Chemists, Santiago de Compostella, Hiszpania (poster).

Central European Symposium on Theoretical Chemistry w Zakopanem (poster).

VI 2005 Konferencja Professor Brian G Wybourne Commemorative Meeting w Toruniu (poster).
NAGRODY I ODZNACZENIA
2006 Zespołowa nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za współautorstwo cyklu prac w zakresie teorii funkcjonału macierzy gęstości i zastosowania do opisu struktur elektronowych atomów i molekuł.
2003 Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytu Szczecińskiego za wybitne osiągnięcia naukowe.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PULIKACJI

  1. J.Cioslowski, M.Buchowiecki Journal of Chemical Physics 125 (2006) 064105 Wigner molecules: natural orbitals of strongly correlated two-electron harmonium.
  2. M.Buchowiecki and J.Vanicek Journal of Chemical Physics 132 (2010) 194106 Direct evaluation of the temperature dependence of the rate constant based on the quantum instanton approximation.
  3. M.Buchowiecki Chemical Physics Letters 531 (2012) 202 Quantum calculations of the temperature dependence of the rate constant and the equilibrium constant for the NH_{3}+H NH_{2}+H_{2} reaction.
  4. M.Buchowiecki and J.Vanicek Chemical Physics Letters 588 (2013) 11 Monte Carlo evaluation of the equilibrium isotope effects using the Takahashi-Imada factorization of the Feynman path integral.
  5. Jing Huang, Marcin Buchowiecki, Tibor Nagy, Jiri Vanicek and Markus Meuwly Physical Chemistry Chemical Physics 16 (2014) 204 Kinetic isotope effect in malonaldehyde from path integral Monte Carlo simulations.

Więcej informacji / more info at:
Strona pracownika