Serheiev

prof. dr hab. Mykola Serheiev
Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego
Pokój: 117
tel. (91) 444 12 38
e-mail: sergeev(at)wmf.univ.szczecin.pl

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI ZA OSTATNIE LATA

  1. N.A.Sergeev, A.M.Panich Hahn-echo decay for exchange-coupled nuclear spins in solids. Solid State NMR, 43-44 (2012) 51-55.
  2. A.M.Panich, A.I.Shames, N.A.Sergeev Paramagnetic impurities in graphene oxide. Appl. Magn. Res.,44 (2013) 107-116.
  3. A.M.Panich, A.I.Shames, N.A.Sergeev, M.Olszewski, J.K. McDonough, V.N.Mochalin, Y.Gogotsi Nanodiamond graphitization – a magnetic resonance study, J. Phys.: Condens. Matter 25 (2013) 245303 (8pp).
  4. B.V.Padlyak, N.A.Sergeev, M.Olszewski, V.T.Adamiv, Ya.V.Burak MAS NMR spectroscopy of the 11B and 7Li isotopes in the glassy and crystalline borate compounds. Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. B, February 2014, 55 (1), 25–33.
  5. N.A.Sergeev, D.S.Ryabushkin Podstawy kwantowej teorii jądrowego rezonansu magnetycznego, Wydawnictwo Logos, Moskwa, s. 272 (książka w języku rosyjskim)
Strona pracownika