dr Waldemar Staroń
Pokój: 103
tel. (91) 444 12 31
e-mail: staron(at))wmf.univ.szczecin.pl

STOPNIE NAUKOWE
1989 magister fizyki, Uniwersytet Szczeciński
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1988 - 89 technik w Zakładzie Fizyki Morza Uniwersytetu Szczecińskiego
1989 - 99 st. technik w Zakładzie Fizyki Morza Uniwersytetu Szczecińskiego
od 1999 asystent w Zakładzie Fizyki Morza i Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego
STAŻE NAUKOWE
1992 Rejs badawczy statkiem "OCEANIA" Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie po Zatoce Fińskiej
1994 Pobyt w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Helsińskiego, Helsinki, Finlandia
1997 Pobyt w Polskiej Stacji Polarnej PAN na Spitsbergenie
1998 Rejs badawczy statkiem "OCEANIA" Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie po Bałtyku
GRANTY KBN I GRANTY ZAGRANICZNE
1996 - 1999 Projekt badawczy 6 PO4E 016 10 "Fizyczne procesy glacjalne w warunkach zmieniającego się klimatu, a ich zapis w osadach i formach na przykładzie Svalbardu."
TEMATYKA NAUKOWA
 • Zawiesiny w płynie mózgowo-rdzeniowym
 • Właściwości fizyczne substancji ropopochodnych w wodzie
 • Wpływ zawiesin na właściwości optyczne lodu (lodowce)
UDZIAŁ W KONFERENCJACH
1993 TERB’93, Techniczne i ekologiczne aspekty obecności substancji ropopochodnych w wodzie, 18-19.11.93, Gdynia - 1 wystąpienie
1994 Związki ropopochodne, kryteria i metodyka skażeń., 13-15.04.94, Karwice - 1 wystąpienie
1994 XIX Conference of Baltic Oceanographers., Sopot - 1 wystąpienie
1994 3rd International Scientific Conference - Problems of hydrodynamics and water management of river outlets with a special regard to Odra River outlet, Szczecin - 1 wystąpienie
1995 "Nauki przyrodnicze i techniczne a problem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wód morskich i śródlądowych.", Szczecin - 3 wystąpienia
1996 "Rezultaty usuwania zanieczyszczeń naftowych" - POZNAŃ 96 - 1 wystąpienie
1996 XXIII Sympozjum Polarne, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski - 2 wystąpienia
1996 Polar Session - Dynamics of polar environment, Lublin - 1 wystąpienie
1996 III Krajowy Kongres Ekologiczny „EKO-MED” nt. „Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka, Tarnów - 1 wystąpienie
1997 XXIV Sympozjum Polarne, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa - 1 wystąpienie
1997 IV Krajowy Kongres Ekologiczny "EKO-MED" nt.: „Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka., Tarnów - 1 wystąpienie
1998 25th International Polar Symposium, Polish Academy of Sciences, Warszawa - 2 wystąpienia
1999 26th International Polar Symposium, Institute of Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin - 2 wystąpienia
2000 "Człowiek a środowisko wodne”, Conference – Environment, Development, Engineering, Cracow, Poland - 1 wystąpienie
2000 Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin - 1 wystąpienie
2000 27th International Polar Symposium, Institute of Geography of Nicolas Copernicus University Toruń - 1 wystąpienie
2002 XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne: "Funkcjonowanie i Monitoring Geosystemów Obszarów Polarnych., Poznań - 2 wystąpienia
2002 Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin - 2 wystąpienia
2003 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin - 2 wystąpienia
2003 XXIX International Polar Symposium - The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed Against Global Environmental Changes., Kraków, Uniwersytet Jagieloński - 1 wystąpienie
2004 IV Konferencja Naukowa: Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin - 2 wystąpienia
2004 XIV Optical Conference: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Nitra, Slovak Republic - 1 wystąpienie
2004 XXX International Polar Symposium, Gdynia - 1 wystąpienie
2004 X Pułtuskie Spotkania Neurochirurgiczne, Pułtusk - 1 wystąpienie
2005 XII Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Polanica Zdrój - 1 wystąpienie
2006 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Gdynia - 3 wystąpienia
2006 XV Optical Conference: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Liberec, Czech Republic - 3 wystąpienia
2006 XIII Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Polanica Zdrój - 1 wystąpienie
2007 XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczyrk - 1 wystąpienie
2007 XIV Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Szklarska Poręba - 1 wystąpienie
ODZNACZENIA I NAGRODY
1991 Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
WYGŁOSZONE REFERATY
13 IV 1994 Konferencja: Związki ropopochodne, kryteria i metodyka skażeń., Karwice (Wydział technologii i Inżynierii chemicznej ATR Bydgoszcz) „Wpływ wybranych czynników fizycznych na dyspergowanie i koagulację emulsji substancji ropopochodnych w wodzie.”
16 - 18 IX 1996 III Krajowy Kongres Ekologiczny, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnów „Samochód - źródło zanieczyszczeń.”
16 XII 2002 I Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie "Badania polarne prowadzone przez Zakład Fizyki Morza i Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego"
08 XII 2004 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński "Mikroskopowe badanie płynu mózgowo-rdzeniowego."
03 III 2005 Klinika Neurochirurgii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin "Ruchy Browna cząsteczek zawieszonych w płynie mózgowo-rdzeniowym"
26 IV 2006 nstytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński "Statystyczny opis cząsteczek zawieszonych mózgowo-rdzeniowym osób z podejrzeniem wodogłowia"
19 III 2008 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński "Zawiesiny występujące w prawidłowym płynie mózgowo-rdzeniowym"

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI

 1. 1.Kopeć J., Pawlak B., Staroń W., 1994; „Light attenuation in emulsions of crude oil in sea water.”, Studia i Materiały Oceanologiczne PAN nr 66, Marine Physics (7), str. 149-155.
 2. Pawlak B., Gurgul H., Staroń W., 1994; „Light attenuation in water of the Western Oder River.”, Studia i Materiały Oceanologiczne PAN nr 66, Marine Physics (7), str. 63-75.
 3. Mielnik J., Staroń W., Stochmal W., Gąsowski R., 1997; „Particle suspension influence on light attenuation in melwater received from ice of Hans Glacier.”, Polish Polar Studies: 24th Polar Symposium, Institute of Geophysics of The Polish Academy of Science, Warszawa, str. 181-183.
 4. Mielnik J., Staroń W., Gąsowski R., 1998; Measurements of incident and reflected light intensity in the crevasses zone of Hans Glacier., Polish Polar Studies: 25th International Polar Symposium, 16-17.09.1998, Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences, Warszawa, p. 283-286.
 5. Staroń W., Mielnik J., Gurgul H., Gąsowski R., 1998; Analysis of reflected and incident radiation intensity in selected parts of Hans Glacier., Polish Polar Studies: 25th International Polar Symposium, 16-17.09.1998, Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences, Warszawa, p. 287-291.
 6. Mielnik J., Staroń W., Gurgul H., 1999; „Influence of mineral suspension on albedo of ice of Hans Glacier”, Polish Polar Studies: 26th International Polar Symposium, 18-20.06.1999, Institute of Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, p.177-181.
 7. Staroń W., Mielnik J., Gurgul H., 1999; „Parameters of mineral admixtures in ice from Hans Glacier”, Polish Polar Studies: 26th International Polar Symposium, 18-20.06.1999, Institute of Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, p.275-281.
 8. Gurgul H.. Staroń W.. 2000; „Preliminary determination of concentration and distribution of suspension and roily oil emulsion in Kongsfiord. Spitsbergen.”. Polish Polar Research. Vol.21. No. 1.. p.33-41. PWN Warszawa.
 9. Gurgul H., Mielnik J., Staroń W., Safaryn Z., 2000; „Mineral suspension in the depths of Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands)". Polish Polar Studies: 27th International Polar Symposium, 1-3.12.2000, Institute of Geography of Nicolas Copernicus University Toruń, p.167-179.
 10. Gurgul H., Staroń W., Mielnik J., 2002; "Średnie wybrane parametry zawiesin mineralnych w wodach Prądu Zachodniospitsbergeńskiego.", Polish Polar Studies 2002, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Komitet Badań Polarnych KBN, Poznań, str.145-160.
 11. Gurgul H., Staroń W., Mielnik J., Stochmal W., 2003; "Albedo of water, snow and ice.", Materiały Konferencyjne: XXIX International Polar Symposium - The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed Against Global Environmental Changes., 19-21.09.2003 Kraków, Uniwersytet Jagieloński, str.185-196.
 12. Staroń W., Gurgul H., Herbowski L., 2005; "Microscopic examinations of human cerebrospinal fluid (CSF)", Proceedings Vol. 5945, The International Society for Optical Engineering - SPIE, Washington, USA, p. 393-400.
 13. Staroń W., Herbowski L., 2005; "Energia kinetyczna cząsteczek występujących w płynie mózgowo-rdzeniowym.", Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Tom XII, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, str. 307-310.
 14. Staroń W., Herbowski L., 2006; "Ruchy cząsteczek zawieszonych w niebarwionym płynie mózgowo-rdzeniowym", Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Tom XIII, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, str. 183-187.
 15. Staroń W., Herbowski L., 2007; "Rozkłady dyspersyjne cząsteczek zawieszonych w prawidłowym płynie mózgowo-rdzeniowym", Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Tom XIV, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, str. 365-370.
 16. Staroń W., Herbowski L., Gurgul H., 2007; Proceedings: "Optical analysis of suspended particles in the cerebrospinal fluid from the patients diagnosed due to suspicion of normotensive hydrocephalus.", Proceedings Vol. 6609, The International Society for Optical Engineering - SPIE, Washington, USA, p. 6609 1B1-6.
 17. Pawlak B., Kirkiewicz J., Mrozek-Lejman J., Gąsowski R., Staroń W., Mikłaszewicz B., Mielnik J., Safaryn Z., 2007; Proceedings: "The estimation of suspension concentration in natural waters by means.", Proceedings Vol. 6609, The International Society for Optical Engineering - SPIE, Washington, USA, p. 6609 171-6